Zde bychom Vám chtěli představit pacienta, který měl rozsáhlý periapikální absces na premoláru horní čelisti.

Pacient byl předveden pro akutní otok oblasti pod okem. Před zákrokem byli provedeny RTG snímky pro potvrzení diagnózy, zjištění rozsahu zánětu a zkontrolování ostatních zubů. Dále bylo přistoupeno k extrakci. Postup je patrný na snímcích níže.

Autor článku MVDr. Pavla Stejskalová