V následujícím článku bychom Vás rádi seznámily s kulatobuněčným nádorem jménem mastocytom, se kterým se bohužel setkáváme u našich psích pacientů velmi často. Proto, pokud má Váš pes nějakou „bulku“, neváhejte a navštivte nás.

Co jsou to vlastně mastocyty?

Mastocyt je typ buňky, kterou běžně nacházíme v těle v místě zánětu. Obsahem mastocytů jsou histaminová granula (drobné částečky zodpovědné za příznaky jako svědění, kýchání, výtok z nosu a očí atd.). Mastocyt v místě zánětu tato granula vypustí, tento proces nazýváme degranulace. Bavíme se tedy o buňce zodpovídající v místě zánětu za vznik svědění.

Co je to mastocytom?

Jedná se o zhoubný nádor vzniklý nadměrným bujením populace mastocytů. Obvykle se jedná o kožní nádor, ale může napadat i slezinu, játra, střeva a výjimečně i kostní dřeň.

Jak tento nádor vzniká?

Mechanismus vzniku mastocytomu stejně jako většiny ostatních druhů rakoviny je neznámý. Samozřejmě existují všeobecně rizikové faktory – dědičnost, prostředí atd. U mastocytomu je navíc predispozicí i plemenná příslušnost, vyšší výskyt evidujeme u boxerů, bulteriérů, bostonských teriérů a labradorů, nicméně možnost výskytu je napříč všemi psími plemeny.

Jak poznám, že by můj pes mohl mít mastocytom?

Mastocytomy se vyskytují na různých lokalizacích těla a i škála projevů se různí. Častým projevem je uzlík, bulka nebo nerovnost na kůži, která může být svědivá, zarudlá či oteklá. Většina těchto bulek zůstává dlouhodobě klidná stejně velká či rostoucí pomalu, nicméně některé agresivnější formy se můžou objevit velmi náhle a velmi rychle růst a zhoršovat se. Občas dojde k rapidnímu růstu i u nádorů, které před tím byly měsíce klidné, často se tak stane po dráždění (rozkousání, rozlízání, rozdrbání), kdy dojde k degranulaci (vylití granul histaminu). Po degranulaci se histamin a další chemické substance dostávají do krevního oběhu a mohou způsobovat problémy i v jiných soustavách než jen v kůži – nechutenství, zvracení, průjmy, žaludeční a střevní vředy.

Jak tento druh rakoviny diagnostikovat?

Obvyklou cestou ke stanovení diagnózy je tenkojehelná aspirační cytologie – do kožního útvaru se píchne jehla a část buněk se do ní nasaje, potom se tyto buňky přenesou na sklíčko a vyšetří pod mikroskopem. Tento způsob diagnostiky je rychlý, levný, nebolestivý a provádí se bez jakékoli sedace či anestezie. Důrazně doporučujeme s jakoukoli bulkou vyrazit k veterináři, aby takto odebral a vyšetřil vzorek, tento zákrok Váš pes zvládne bez obtíží a vy tím můžete předejít velkým zdravotním komplikacím a vše zavčas řešit. Pokud se pod mikroskopem potvrdí diagnóza mastocytom, pak další diagnostický postup zvolí veterinární lékař individuálně pro konkrétního pacienta – chirurgie, biopsie, CT vyšetření, biopsie mízních uzlin atd.

Jaká je léčba?

Existuje více druhů mastocytomů (některé lepší, jiné horší), nicméně mastocytom stále mezi zhoubnými nádory zůstává jedním z nejlépe léčitelných. U případů, kde nedošlo k rozšíření do okolních tkání či mízních uzlin bývá z pravidla postačující prosté chirurgické odstranění s velkým lemem okolní tkáně, tato tkáň je dále histopatologicky vyšetřena k potvrzení, že nádor byl odstraněn v celém rozsahu. U metastatických procesů se doporučuje kombinace chirurgie a chemoterapie nebo radioterapie. Nově jsou k dispozici i léčivé preparáty cílené přímo na léčbu mastocytomů (masivet, stelfonta), o vhodnosti jejich použití vždy rozhoduje veterinární lékař.

S mastocytomy se na našem pracovišti setkáváme opravdu velmi často, rozhodně se řadí k jedněm z našich nejčastěji diagnostikovaným rakovinným procesům, s léčbou máme velmi dobré zkušenosti a většina našich pacientů odchází plně vyléčená. Rozhodně je však, čeho se bát. Proto opravdu nechte všechny zvláštní útvary na kůži Vašeho psa vyšetřit. Pokud má Váš pes nějaký podezřelý útvar rozhodně, než se dostanete k veterináři, zabraňte kousání, drbání či olizování daného místa.

Autor článku MVDr. Pavla Stejskalová