VAKCINACE PSŮ

Dle zákona č. 166/1999 o veterinární péči: Povinné očkování ve stáří od 3 do 6 měsíců proti vzteklině, dále každoroční přeočkování nebo dle použité vakcíny. DOPORUČENÉ ZÁKLADNÍ SCHÉMA
 • 6. týden: parvoviróza + psinka
 • 9.-10. týden: parvoviróza, psinka, hepatitida, laryngotracheitida, parainfluenza, leptospira
 • 12.-14. týden: parvoviróza, psinka, hepatitida, laryngotracheitida, parainfluenza, leptospira + vzteklina
 • vždy po roce: parvoviróza, psinka, hepatitida, laryngotracheitida, parainfluenza, leptospira + vzteklina (vakcína proti vzteklině existuje také na 3 roky)
PARVOVIRÓZA Tento nakažlivý virový hemoragický zánět žaludku a střev je nejzávažnější infekční chorobou především štěňat. Nástup onemocnění bývá náhlý, doprovázený zvracením, zapáchajícími krvavými průjmy, způsobujícími rychlou dehydrataci a vyčerpání. Plemena rotvajler, dobrman, pinčové vykazují mimořádnou citlivost k tomuto viru. K nakažení dochází přenosem z vnějšího prostředí (na botech, oděvech…) nebo jakýmkoliv kontaktem s nakaženým psem nebo jeho trusem. PSINKA Psinka je virové onemocnění postihující především nevakcinovaná štěňata. Onemocnění způsobuje dýchací potíže, zvracení, průjem a nervové příznaky. Léčba je při rozvinutí příznaků spíše neúspěšná. K nakažení může dojít kdekoliv z prostředí nebo kontaktem s psím nosičem viru. INFEKČNÍ ZÁNĚT JATER Adenovirus způsobující toto onemocnění napadá játra a další orgány. Nakažení psi ztrácí chuť k jídlu, dochází k únavě, vzniku horečky, zvracení, průjmům a žlutému zbarvení sliznic. PARAINFLUENZA Parainfluenza je mírné virové respirační onemocnění podobné lehké chřipce. V kombinaci s virem psinky, psím herpesvirem, adenovirem, Bordetellou bronchisepticou, Pasteurellou a dalšími způsobují onemocnění horních cest dýchacích nazývané psincový kašel (infekční laryngotracheitis). LEPTOSPIRÓZA Toto bakteriální onemocnění se projevuje nechutenstvím, horečkou, zvracením, žlutým zbarvením sliznic, postižením ledvin a dalšími příznaky. Pes může být nakažen od jiného psa nebo také kontaktem s močí hlodavců. Zvýšený výskyt tohoto onemocnění je především v období povodní a u loveckých psů. Toto onemocnění je přenosné na člověka! Jakákoliv vakcína nedokáže vašeho psa chránit více než 1rok a pár týdnů, proto neprodlužujte intervaly mezi očkováními. VZTEKLINA Vzteklina je jedno z nejzávažnějších virových onemocnění postihující člověka a všechna teplokrevná zvířata. Vakcinace je dle zákona u psů povinná. Výskyt na území ČR nyní není zaznamenán, ale vyskytuje se například na Slovensku nebo v Polsku. Virus je přenášen slinami infikovaného zvířete (kousnutím, škrábnutím, olíznutím poraněné kůže…). Hlavními přenašeči onemocnění jsou především lišky nebo také netopýři. Onemocnění způsobuje závažné nervové příznaky (agresivita, slinotok, teplota, nestejně velké zorničky, až úplné ochrnutí). Vzteklina je smrtelné onemocnění. DALŠÍ MOŽNÁ OČKOVÁNÍ
 • Tetanus: vakcinace možná od 3 měsíců, přeočkování za 3 týdny a dále po 2 letech
 • Borrelióza: vakcinace možná od 12 týdnů, přeočkování za 3-5 týdnů a dále po 1 roce
 • Dermatofytóza: vakcinace možná od 8 týdnů, přeočkování za 3-4 týdny a dále po 1 roce
 • Koronavirus: vakcinace možná od 5 týdnů, přeočkování za 2-4 týdny a dále po 1 roce
 • Bordetella bronchiseptica: očkování možné od 3 týdnů, přeočkování po 1 roce
 • Herpesviróza: očkování možné při háráni nebo 7-10 dní po páření, přeočkování 1-2 týdny před porodem
TETANUS Tetanus je bakteriální onemocnění způsobené Clostridium tetani, pomocí vytvářených toxinů způsobující extrémní křeče až smrt způsobenou zástavou dechu a srdce. Nejvnímavější k nakažení jsou štěňata v období výměny chrupu (3.-7. měsíc), kdy dochází k vhodným podmínkám pomnožení této bakterie v ráně po vypadlém zubu, a to především u psů pohybující se v bezprostřední blízkosti koní. Člověk ani pes se nemůže od nemocného jedince nakazit, bakterie je všude přítomná v prostředí, záleží jen na vhodných podmínkách pomnožení. BORRELIÓZA Onemocnění přenášené klíšťaty projevující se horečkou, nechutenstvím, slabostí, záněty kloubů a dalšími. Důležité je proto chránit vašeho psa přípravky proti klíšťatům. DERMATOFYTÓZA Jedná se o plísňové onemocnění kůže psů a koček přenosné na člověka. Vakcinace proti tomuto onemocnění chrání pouze proti Microsporum canis, nikoliv proti ostatním plísním způsobující obdobná onemocnění. Vakcína je spíše doporučitelná v případě terapie než prevence vzniku plísňového onemocnění. KORONAVIRÓZA Koronavirus způsobuje onemocnění střevního traktu především u štěňat. Onemocnění je vysoce nakažlivé, avšak málo závažné průjmové onemocnění. BORDETELLA Bakterie Bordetella bronchiseptica je patogenem napadající dýchací aparát při onemocnění psincovým kašlem. HERPESVIRÓZA Virové onemocnění způsobující potraty březích fen nebo úhyny štěňat v prvních týdnech života. Doporučitelná je vakcinace březích fen, které jsou tak chráněny a protilátkami v mateřském mléce tak chrání svá štěňata.

VAKCINACE KOČEK

DOPORUČENÉ ZÁKLADNÍ SCHÉMA
 • 8. týden: panleukopenie, herpesviróza, kaliciviróza
 • 11.-12. týden: panleukopenie, herpesviróza, kaliciviróza, vzteklina
 • vždy po roce: panleukopenie, herpesviróza, kaliciviróza, vzteklina
PANLEUKOPENIE Panleukopenie je velmi závažné virové onemocnění postihující trávicí trakt (krvavé průjmy, zvracení), kostní dřeň (úbytek bílých i červených krvinek) a centrální nervový systém (potraty, postižení koťat). Infekce má většinou akutní charakter, projevuje se zvracením a úporným průjmem s příměsí krve. K nakažení dochází kontaminovanou vodou a potravou. HERPESVIRÓZA (Infekční rinotracheitida) Toto virové onemocnění je vysoce nakažlivé onemocnění dýchacích cest. Po krátké apatii a snížené chuti k příjmu krmiva nastává kýchání, výtok z nosu a očí, zvýšená teplota a při připojení bakteriální infekce nejčastěji Pasteurella multocida se výtok mění na hustší, slepuje víčka a tvoří krusty v okolí očí a nosu. Dále dochází ke vzniku vředů v dutině ústní. Kočka se nakazí infekčním aerosolem. KALICIVIRÓZA Kalicivirus způsobuje po přechodné apatii a příznacích horečky vznik vředů v dutině ústní. Dále dochází k bolestivosti kloubů a svalů. K nakažení dochází infekčním aerosolem. VZTEKLINA Vzteklina je jedno z nejzávažnějších virových onemocnění postihující člověka a všechna teplokrevná zvířata. Výskyt na území ČR nyní není zaznamenán, ale vyskytuje se například na Slovensku nebo v Polsku. Proti vzteklině musí být vaše kočka očkována při jakémkoliv pohybu za hranice ČR. Virus je přenášen slinami infikovaného zvířete (kousnutím, škrábnutím, olíznutím poraněné kůže…). Hlavními přenašeči onemocnění jsou především lišky nebo také netopýři. Onemocnění způsobuje závažné nervové příznaky (agresivita, slinotok, teplota, nestejně velké zorničky, až úplné ochrnutí). Vzteklina je smrtelné onemocnění. DALŠÍ MOŽNÁ OČKOVÁNÍ
 • FeLV: vakcinace možná od 8 týdnů, přeočkování za 3-4 týdnů a dále po 1 roce
 • Chlamydiózy: vakcinace možná od 8 týdnů, přeočkování za 3-4 týdny a dále po 1 roce
 • Dermatofytóza: vakcinace možná od 8 týdnů, přeočkování za 10-21 dní a dále po 1 roce
 • FIP: vakcinace možná od 16 týdnů, přeočkování za 3 týdny a dále po 1 roce
VIROVÁ LEUKEMIE (FeLV) Komplex virové leukemie koček je způsoben Retroviry . Zdrojem infekce je nemocná kočka ve stadiu vylučování viru ve slinách, nosním sekretu, moči nebo trusu. Infikovaný organismus se může této infekce do 4-6 týdnů zbavit (70%) nebo se stává doživotně infikovaným. Virus napadá nejrychleji se dělící buňky buňky kostní dřeně, epitel střeva a další. Onemocnění se zpočátku manifestuje nechutenstvím, hubnutím, únavou, horečkou, infekcemi střevního nebo dýchacího traktu a ledvin. Infekce FeLV může vyústit v řadu krevních chorob: leukemie, lymfom, anémie, autoimunitní nemoci a další. Tato onemocnění se většinou objeví až po měsících či letech. CHLAMYDIÓZA Chlamydophila felis napadá horní cesty dýchací, onemocnění je typické především perzistentním zánětem spojivek (výtok nejdříve z jednoho oka, časem z obou očí) a příležitostně mírnou rýmou. K přenosu infekce dochází především přímým kontaktem. Infekce je potenciálně přenosná na člověka. DERMATOFYTÓZA Jedná se o plísňové onemocnění kůže psů a koček přenosné na člověka. Vakcinace proti tomuto onemocnění chrání pouze proti Microsporum canis, nikoliv proti ostatním plísním způsobující obdobná onemocnění. Vakcína je spíše doporučitelná v případě terapie než prevence vzniku plísňového onemocnění. INFEKČNÍ PERITONITIDA (FIP) FIP je velmi závažné virové onemocnění koček postihující zejména nižší věkové kategorie. Komplikovaná diagnostika, smrtelný průběh a minimální šance na terapeutický úspěch činí z této virózy jedno z nejzávažnějších infekčních onemocnění koček. Vlhká forma se projevuje výpotkem v břišní dutině, suchá forma vznikem granulomů v játrech a ledvinách.