Fenka Klotylda musela podstoupit vyjmutí oka a aplikaci nitrooční prótézy.

Poznali by jste že oko není pravé?

Zákrok provedl MVDr. Voldřich.