Antibiotikcká resistence je v posledních letech často diskutované téma. V médiích se dozvídáme o stále častějším výskytu multiresietntních bakterií především v prostředí nemocnic. Tento problém se však nevyhýbá ani zvířecím pacientům. Proto se na našem pracovišti snažíme k antibiotikům přistupovat co nejzodpovědněji a naše strategie je spíše s nimi šetřit a nasazovat je nikoli preventivně, jak bývalo v minulosti ve veterinární praxi zvykem, ale až na základě správné indikace.

Antibiotikcká resistence je v posledních letech často diskutované téma. V médiích se dozvídáme o stále častějším výskytu multiresietntních bakterií především v prostředí nemocnic. Tento problém se však nevyhýbá ani zvířecím pacientům. Proto se na našem pracovišti snažíme k antibiotikům přistupovat co nejzodpovědněji a naše strategie je spíše s nimi šetřit a nasazovat je nikoli preventivně, jak bývalo v minulosti ve veterinární praxi zvykem, ale až na základě správné indikace.

I přes naše střídmé používání antibiotik se však problémy s resistencí nevyhýbají ani nám, příkladem je německý ovčák jménem Bruce Lee.

Bruce Lee je sedmiletý pes, který míval dlouhodobě problémy s kůži. Majitelé zvládali vždy léčbu lokálně – koupele, výplachy uší apod. Nicméně v únoru 2017 došlo k vygradování těchto problémů a k celotělovému hlubokému zánětu kůže. Pacient postoupil biopsii kůže a odběry na mikrobiologickou kultivaci. Na základě bakteriologických i histopatologických nálezů byla nasazena antibiotická terapie cílená přesně proti konkrétnímu původci a stav pacienta se zlepšil. Po 6 týdnech užívání antibiotik byl stav natolik dobrý, že bylo podávání ukončeno.

Letos v říjnu nicméně došlo k propuknutí další epizody výrazné svědivosti a zánětu kůže. Opakovali jsme bakteriologickou kultivaci, nicméně tentokrát s mnohem více znepokojivým výsledkem – methicilin resistentní Staphylococcus pseudointermedius.

Tento termín znamená, že se jedná o kmen vysoce resistentních bakterií – nereagující na žádná z běžně používaných antibiotik, a dokonce nereagující ani na methicilin, což je jedno z antibiotik „poslední volby“ (rozumějme antibiotika, která se nasazují pouze v případě, že žádná jiná antibiotika nefungují). Nemáme tedy k dispozici žádná antibiotika, kterými bychom mohli Bruceovi pomoci.

Naštěstí nejen bakterie jdou kupředu, ale i medicína se snaží se vznikem bakteriálních resistencí držet krok a nabízí nám další možnosti. V tomto případě to byla výroba autovakcíny.

Z bakterie vykultivováné přímo z Bruceovy kůže se vyrobila vakcína „na míru“, která je mířená proti přesně této konkrétní bakterii. Takto se nám daří bojovat i proti bakterii, proti které bychom už s antibiotiky neměli šanci. Bruceův stav se díky této vakcíně lepší a my mu držíme palce.

Právě kvůli případům jako je Bruce a jemu podobní se, prosím, nedivte, když před nasazením antibiotik bereme Vašemu zvířátku odběry a zdráháme se nasadit antibiotika „jen tak“. Věřte, že to děláme pro dobrou věc.