Před dovolenou v zahraničí si včas zjistěte, co je potřeba k cestování s Vaším mazlíčkem.

Pro země EU stačí cestovní pas, čip a platné očkování proti vzteklině. Při vystavení pasu dle vzoru platného od 29.12.2014 musí být zvíře naočkováno proti vzteklině a pas je platný až po uplynutí 21. dnů po očkování.
V jiných zemích mohou vyžadovat i další náležitosti.

Vše o cestování zvířat najdete na internetových stránkách Státní veterinární správy: eagri.cz

Rádi Vám poskytneme všechny informace o cestování i o prevenci před cestou do zahraničí. Důležitá je hlavně prevence proti cizokrajným parazitům.